Zaloguj się

lg1 lg2 lg3 Certyfikat bezpieczeństwa SL — 256 bitów zaawansowanego

Zarejestruj się

  United States (1)

Bonus powitalny

Tradiva.com daje 30% bonusu do pierwszego depozytu. Oznacza to, że jeżeli otwierasz konto z 5000 USD, dodamy do twojego salda kolejne 1500 USD.

Oferta ograniczona czasowo.

lg1 lg2 lg3 Certyfikat bezpieczeństwa SL — 256 bitów zaawansowanego

Zapomniałeś hasła?

Privacy Policy

Polityka prywatności

Spółka (dalej Spółka) stawia sobie za cel poufność i ochronę danych osobowych swoich Klientów. Przechowujemy i przetwarzamy powierzone informacje Klientów na komputerach chronionych nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa.

 

Pod żadnym warunkiem nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody, jak wskazano w Regulaminie. Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

Dane osobowe otrzymane od Klienta mogą obejmować:

 

  1. Dane, które Klient samodzielnie wypełnia we wnioskach, ankietach i formularzach w celu otwarcia konta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, data urodzenia, dane paszportowe, numer telefonu komórkowego;
  2. Dokumenty dostarczone przez Klienta w celu potwierdzenia przelewów: polecenia wypłaty, wyciągi bankowe, kopie karty kredytowej itp.

 

Wykorzystanie danych osobowych

 

Spółka ma prawo wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu:

 

  1. Weryfikacji tożsamości;
  2. Przetwarzania operacji;
  3. Informowania o nowych usługach i produktach;
  4. Świadczenia dodatkowych usług.

 

Osoby trzecie

 

Spółka zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych Klienta stronom trzecim: firmom powiązanym, bankom, audytorom, agentom Spółki, w tym agentom płatniczym, lub innym podmiotom (dalej Osoby trzecie) wyłącznie w celu spełnienia warunków wskazanych w Regulaminie. Spółka gwarantuje przestrzeganie niniejszej Polityki przez Osoby trzecie oraz podjęcie przez nie niezbędnych środków w celu ochrony informacji poufnych.

Spółka może przekazać dane osobowe Klienta Osobom trzecim, które nie są  Powiernikami, tylko pod warunkiem otrzymania oficjalnego wniosku od uprawnionych organów.

 

Wykorzystanie informacji

 

Zgodnie z niniejszą Polityką oraz Regulaminem, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, rejestrując konto w Spółce.

 

Klient zgadza się na wykorzystywanie plików Cookies na niektórych stronach internetowych Spółki w celu zapewnienia szybszego i wygodniejszego dostępu do niektórych usług. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na stosowanie takich plików, w większości przeglądarek istnieje możliwość wyłączenia tej opcji, zachowując przy tym możliwość odwiedzania witryn Spółki bez żadnych ograniczeń.

 

Jeżeli Klient nie zgadza się z warunkami niniejszej Polityki, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z usług Spółki.

Wystąpił błąd

Dziękujemy za kontakt!